Information

Samarbete i grossistledet

Hur man inleder ett samarbete: – Det behövs för att vi ska kunna utfärda en faktura. – Registrera dig på webbplatsen. – Du är välkommen att skicka en beställning. Hur man beställer: – Beställning: Gör en beställning på nätet. – Ingen minsta beställning krävs. – Beställning via Internet: Det är enkelt, snabbt och säkert att […]

Integritetspolicy

PersonuppgiftsansvarigDen personuppgiftsansvarige i den mening som avses i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om gratis överföring av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) är Matterhorn Moda Sp. Zoo. på 51 Katowicka […]

Policy för cookies

Portalen samlar inte in någon information automatiskt, med undantag för den information som finns i cookies. Cookie-filer (så kallade ”cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i användarens slutenhet och som är avsedda för användning av portalens webbplatser. Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats från vilken de kommer, lagringstiden på slutenheten och det […]